_DSC5253

Ons bedrijf heeft de know how en het juiste personeel om opdrachtgevers met objecten te voorzien van een stuk maatwerk. Hiermee bedoelen wij het totale pakket security en safety diensten op bedrijfslocaties. Toegangscontrole, registratie/rapportage, visitatie, surveillance, brandveiligheid, sleutelbeheer, cameratoezicht, toezicht en handhaving, controle van veiligheidsvoorschriften en huisreglement, receptie en balie diensten, eerste hulp en terreinbeheer.

DEM beveiliging voert op een aantal locaties haar diensten uit voor bedrijven waar werknemers en bezoekers dagelijks komen en gaan.

Een nauwe samenwerking en groot wederzijds vertrouwen tussen ons en de opdrachtgevers zijn hier de basis om de verantwoording te kunnen en mogen dragen voor de bedrijfsbeveiliging.